Så kan I få fingre i tider, diplomer og billeder her på hjemmesiden.

Billeder vil blive lagt op senere.