GPX – Hvorfor?

Når du løber efter GPX-filen, så giver uret dig en melding, hvis du løber forkert. Og det er ikke uden betydning.

Øhavsstien er ganske vist en officiel sti, der er opmærket med pæle med den lille vandringsmand på. Man kan derfor godt finde rundt uden nødvendigvis at skulle løbe efter GPX-filen (godt assisteret med Øhavssti-folderne, hvis du vælger at bede om at få den udleveret før start).

Men – og der er et men – én eller flere pæle kan være skjult af højt græs, af grene m.m. og du vil derfor kunne risikere at overse en pæl og løbe forkert. Med Øhavssti-folderne skal du nok komme tilbage på sporet, men det kan medføre “bonus kilometer”.

Så hvorfor ikke bare løbe efter GPX-fil? Det er faktisk ret nemt.

GPX – Hvorfor?

Når du løber efter GPX-filen, så giver uret dig en melding, hvis du løber forkert. Og det er ikke uden betydning.

Øhavsstien er ganske vist en officiel sti, der er opmærket med pæle med den lille vandringsmand på. Man kan derfor godt finde rundt uden nødvendigvis at skulle løbe efter GPX-filen (godt assisteret med Øhavssti-folderne, som du får udleveret før start).

Men – og der er et men – én eller flere pæle kan være skjult af højt græs, af grene m.m. og du vil derfor kunne risikere at overse en pæl og løbe forkert. Med Øhavssti-folderne skal du nok komme tilbage på sporet, men det kan medføre “bonus kilometer”.

Så hvorfor ikke bare løbe efter GPX-fil? Det er faktisk ret nemt.

Bidragydere

Husk lige at sende en thumbs up til nedenstående. Uden deres velvillighed – intet løb på Øhavsstien.

200 + lodsejere

Ingen nævnt – Ingen glemt