I forlængelse af regeringens og sidenhen Dansk Atletik Forbunds udmeldinger vedrørende Corona, er det nødvendigt at flytte Etape 1 fra d. 25. april, da DAF bl.a. anbefaler at alle løbsarrangementer aflyses (for nuværende indtil d. 30. april).

Etape 1 er flyttet til d. 18. oktober. Hvis nogen af de tilmeldte ikke kan deltage på den nye dato, så kontakt mig på mobil 22 28 55 55 eller tuxenrunning@gmail.com, så finder vi ud af evt. returnering af indbetalt beløb.