Så blev forsamlingsforbuddet heldigvis hævet til 25 løbere, men dette kræver, at jeg forinden er i besiddelse af en liste over alle deltageres mobilnummer, i tilfælde af det efterfølgende måtte vise sig nødvendigt med smitteopsporing.

Det skal understreges at listen naturligvis IKKE vil blive offentliggjort af hensyn til GDPR-reglerne. Listen vil kun blive gjort tilgængelig for relevante myndigheder i tilfælde af behov for smitteopsporing.

SÅ – skynd dig at sende dit mobilnummer til mig på tuxenrunning@gmail.com

Det skal i den forbindelse understreges, at såfremt forsamlingsforbuddet ikke bliver yderligere forhøjet over året, så vil de deltagere på etaperne, der står som deltager nr. 26-30, naturligvis få refunderet deres indbetalte penge.